รายงานปริมาณการใช้วัคซีน
* ข้อมูล 2016-10 ถึง 2018-03 * (ปี - เดือน)