สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


485 หมู่  ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ 33000

Phone: 04561047

Email: ssko2007@hotmail.com