รายงานการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูล ปชก ผิดพลาดไม่ตรงตามรหัสมาตฐาน (person)
 2. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม EH เอ๊ะ
 3. คิวรี่รายงานจาก data center
 4. ค้นหาบุคคลจากเลขบัตรประชาชน
 5. แจ้งลบข้อมูล ปชก ผิดพลาด/บริการผิดพลาด
 6. รายงานการให้บริการคนตาย
 7. ตรวจสอบบริการ(PP) ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเลข 13 หลักได้
 8. ตรวจสอบข้อมูลบริการ การฝากครรภ์
 9. ตรวจสอบข้อมูลตั้งครรภ์และการคลอด
 10. ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ
 11. ตรวจสอบข้อมูลบริการรายวัน
 12. เปรียบเทียบข้อมูลจาก Serverหลัก/รอง
 13. ตรวจสอบคะแนน Ranking งาน It รอบ 1/2561
 14. ระบบ backup ฐานข้อมูล JHCIS
 15. ตรวจสอบข้อมูลพระ
 16. EPI WOrkload