รายงานการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูล ปชก ผิดพลาดไม่ตรงตามรหัสมาตฐาน (person)
 2. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม EH เอ๊ะ
 3. ค้นหาบุคคลจากเลขบัตรประชาชน
 4. แจ้งลบข้อมูล ปชก ผิดพลาด/บริการผิดพลาด
 5. รายงานการให้บริการคนตาย
 6. ตรวจสอบบริการ(PP) ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเลข 13 หลักได้
 7. ตรวจสอบข้อมูลบริการ การฝากครรภ์
 8. ตรวจสอบข้อมูลตั้งครรภ์และการคลอด
 9. ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ
 10. ตรวจสอบข้อมูลบริการรายวัน
 11. เปรียบเทียบข้อมูลจาก Serverหลัก/รอง
 12. ตรวจสอบคะแนน Ranking งาน It รอบ 1/2560
 13. ตรวจสอบคะแนน Ranking งาน It รอบ 2/2560
 14. ระบบ backup ฐานข้อมูล JHCIS
 15. ตรวจสอบข้อมูลพระ