รายงานการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูล ปชก ผิดพลาดไม่ตรงตามรหัสมาตฐาน (person)
 2. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม EH เอ๊ะ
 3. คิวรี่รายงานจาก data center
 4. ค้นหาบุคคลจากเลขบัตรประชาชน
 5. แจ้งลบข้อมูล ปชก ผิดพลาด/บริการผิดพลาด
 6. รายงานการให้บริการคนตาย
 7. รายงานการให้บริการในอนาคต
 8. ตรวจสอบบริการ(PP) ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเลข 13 หลักได้
 9. ตรวจสอบข้อมูลบริการ การฝากครรภ์
 10. ตรวจสอบข้อมูลตั้งครรภ์และการคลอด
 11. ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ
 12. ตรวจสอบข้อมูลบริการรายวัน
 13. เปรียบเทียบข้อมูลจาก Serverหลัก/รอง
 14. ตรวจสอบคะแนน Ranking งาน It รอบ 1/2561
 15. ตรวจสอบคะแนน Ranking งาน It รอบ 2/2561
 16. ระบบ backup ฐานข้อมูล JHCIS
 17. ตรวจสอบข้อมูลพระ
 18. EPI WOrkload